Villkor för deltagande i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech” under perioden 2020-09-30 till 2023-12-15.


Från och med 2020-09-30 till och med 2023-12-15 har Logitech och Adobe en kampanj för ett specialerbjudande. Deltagare får antingen kostnadsfri tillgång till Creative Cloud Photography-prenumerationen (inkluderar: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom och 20 GB molnlagring) i 2 månader eller till Adobe Creative Cloud Alla program (inkluderar bland annat Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) i 1 månad, under förutsättning att deltagaren uppfyller följande villkor.

 

Deltagande produkter:

 

Deltagande länder:

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Österrike.

 

1. Villkor för deltagande

1.1 Varje slutkund som köper en deltagande produkt i ett deltagande land inom kampanjperioden kan delta i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech”. Logitechs och Adobes personal och agenter, återförsäljare, specialistförsäljare och deras anställda liksom människor som var och är involverade i utförandet och/eller planerandet av kampanjen får inte ta del av erbjudandet.
Kampanjen är endast avsedd för nyinköpta produkter, inte för second hand-produkter. Bevis på detta är deltagarens ansvar.
1.2. Kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech” kan inte kombineras med andra, liknande erbjudanden från Logitech eller Adobe som körs samtidigt.
1.3 Endast en produkt, antingen Creative Cloud Photo-prenumerationen eller Creative Cloud Alla program, kommer att ges per deltagande produkt och per e-postadress.
1.4. Programvaran är inte överföringsbar och värdet kan inte betalas i kontanter eller krediteras till ett konto.

 

2. Process för deltagande i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech”

Följande process gäller alla deltagare som fullt ut uppfyller ovan nämnda villkor:
2.1 För att kunna delta i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech” måste deltagaren först ha registrerat sig online senast midnatt den 2023-12-31 på creative.logitech.com. Se webbplatsen för ytterligare villkor för ansökningsprocessen.
2.2 En kopia av återförsäljarens faktura måste laddas upp under onlineregistreringen och deltagaren måste tydligt markera kampanjprodukten som deltar i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech”.

 

3. Leverans av inlösenlänk.

3.1 Inlösenlänken kommer endast att skickas om all information som krävs för ansökningsprocessen fyllts i sanningsenligt och fullständigt av deltagaren och om alla nödvändiga dokument är tillgängliga.
3.2 Deltagaren får en e-postbekräftelse så snart som all information har tagits emot. Efter att all information har verifierats får deltagaren en unik länk via e-post som kan användas för att hämta ett av de två tidsbegränsade erbjudandena med Adobe-prenumerationer. Deltagare är inte berättigade att få gåvan om de inskickade dokumenten är ofullständiga, oläsliga eller på annat sätt felaktiga eller inkorrekta. Endast köp som gjorts mellan 2020-09-30 och 2023-12-15 kommer att accepteras. Datumet på fakturan är relevant för behörighet.
3.3 Ingen inlösenlänk kan skickas om deltagaren
a) inte har köpt en berättigande kampanjprodukt inom kampanjperioden; och/eller
b) inte har slutfört onlineregistreringen; och/eller
c) inte har tillhandahållit alla dokument som krävs för registreringen; och/eller
d) inte har skickat in ansökan online senast 2023-12-31; och/eller
e) har annullerat köpkontraktet för kampanjprodukten; och/eller
f) inte har skickat in ett inköpsbevis; och/eller
g) har skickat in ett inköpsbevis som inte visar ett läsbart inköpsdatum eller som inte visar ett inköpsdatum överhuvudtaget; och/eller
h) har skickat in ett inköpsbevis som inte visar inköpspriset eller som inte visar ett läsbart inköpspris; och/eller
i) indikerar ett felaktigt eller ogiltigt fakturanummer; och/eller
j) redan har deltagit i kampanjen med den e-postadressen.
3.4 Om en deltagares ansökan är felaktig eller ofullständig har deltagaren möjlighet att skicka in nödvändig information inom sju (7) dagar efter att deltagaren har blivit meddelad. Om deltagaren ändå inte uppfyller villkoren kommer inlösenlänken inte att skickas och förfrågan annulleras. Deltagaren är ansvarig för att bevisa att han/hon inte har meddelats om detta.

 

4. Tarifförhållanden för förlängning av Adobe Creative Cloud Photography-prenumerationen/Adobe Creative Cloud Alla Program

För att säkerställa att Adobe-prenumerationen inte upphör i slutet av den kostnadsfria perioden via kampanjen kan deltagaren tillhandahålla en giltig betalningsmetod när deltagaren registrerar sitt Adobe ID. Om en betalningsmetod anges förnyas kontraktet automatiskt för ännu ett år efter att förmånen upphör. Adobe meddelar dig i förväg innan kontot debiteras.
När du förnyar kontraktet för ännu ett år används det då aktuella priset. Priset vid tidpunkten för inköpet finns på www.adobe.com, och det är giltigt i ett år efter att prenumerationen förnyas.
Med en årlig Adobe-prenumeration förnyas prenumerationen automatiskt varje år, såvida du inte säger upp prenumerationen. Om du avslutar inom 14 dagar efter förnyelsen kommer du inte att debiteras, och du får en fullständig återbetalning. Gå till https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html för mer information

 

5. Allmänna villkor

5.1 Inlösenlänken skickas endast om deltagaren uppfyller dessa villkor. Genom att skicka in en ansökan godkänner deltagaren dessa villkor. Logitech förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech” när som helst.
5.2 Att vidta rättsliga åtgärder är uteslutet.
5.3 Genom att godkänna dessa villkor bekräftar deltagaren att han/hon äger produkten och att det inte finns några tredjepartsanspråk (till exempel äganderättsförbehåll) avseende ägarskapet.
5.4. Logitech skall inte åta sig något ansvar överhuvudtaget för förlorade, försenade, skadade eller felskickade ansökningar med undantag för grov oaktsamhet eller uppsåtliga handlingar. Logitech ska inte åta sig något ansvar eller någon skuld överhuvudtaget för tekniska fel på hårdvara, programvara, server, webbplats eller andra fel och/eller skador av något slag som förhindrar att deltagaren kan delta i kampanjen ”Upplev Adobe med Logitech”.
5.5. Alla instruktioner gällande kampanjen som finns på creative.logitech.com eller på www.adobepartneroffer.com/go skall utgöra en integrerad del av dessa villkor om inget annat anges i deltagarvillkoren.
5.6. I händelse av att individuella bestämmelser i dessa deltagarvillkor är verkningslösa eller om det finns ett juridiskt kryphål skall dessa inte påverka giltigheten i de andra bestämmelserna. Logitech förbehåller sig rätten att ändra dessa deltagarvillkor när som helst utan föregående meddelande till deltagarna.
5.7. Villkoren omfattas av lagarna och jurisdiktionen i rätten i det land där du har köpt produkten.
5.8. Kopior av dessa villkor för specialerbjudandet kan ses på kampanjens webbplats, och de kan fås kostnadsfritt via e-post från den adress som står angiven i slutet av villkoren för detta specialerbjudande. Detta specialerbjudande har registrerats hos relevanta myndigheter där det är nödvändigt.

 

6. Kontaktinformation

Marknadsföraren av detta specialerbjudande är Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Tyskland.
Verkställande organ är TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-post: contact@creative.logitech.com
Webbplats: creative.logitech.com
Postadress för dokumenten:
”Experience Adobe with Logitech” Promotion c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Den angivna adressen är endast till för att skicka in kampanjrelaterade frågor, och annan skriven kommunikation kommer inte att accepteras.