Podmínky pro účast v propagační akci „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“ v období od 30.09.2020 do 15.12.2023


V období od 30.09.2020 do 15.12.2023 včetně připravily společnosti Logitech a Adobe speciální dárkovou nabídku. Účastníci mohou zdarma využívat výhody předplatného plánu Creative Cloud Photography (zahrnuje: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom a úložiště Cloud 20 GB) po dobu 2 měsíců nebo plánu Adobe Creative Cloud All Apps (zahrnuje např. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) po dobu 1 měsíce za předpokladu, že příslušní účastníci zcela splňují následující podmínky.

 

Zahrnuté produkty:

 

Zúčastněné země:

Rakousko, Belgie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Francie, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Ukrajina, Rumunsko

 

1. Podmínky účasti

1.1 Každý koncový zákazník, který zakoupí zahrnutý produkt v jedné ze zúčastněných zemí v období propagační akce, se může zúčastnit propagační akce „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“. Z nabídky jsou vyloučeni zaměstnanci a pověření zástupci společností Logitech a Adobe, velkoobchodníci, specializovaní dealeři a jejich zaměstnanci, jakož i všichni lidé, kteří se podíleli nebo podílejí na realizaci a/nebo plánování této propagační akce.
Tato propagační akce je určena výhradně pro nově zakoupené produkty, nikoli pro použité produkty. Prokázání tohoto faktu bude v zodpovědnosti účastníka.
1.2 Tuto propagační akci „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“ nelze kombinovat s jinými, současně běžícími nabídkami od společnosti Logitech nebo Adobe.
1.3 Pro každý zahrnutý produkt a e-mailovou adresu bude poskytnut pouze jeden produkt, a to buď předplatné Creative Cloud Photo, nebo Creative Cloud All Apps.
1.4 Software je nepřenosný a hodnotu nelze zaplatit v hotovosti ani připsat na účet.

 

2. Proces účasti v propagační akci „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“

Na všechny účastníky, kteří zcela splňují výše uvedené podmínky, se vztahuje tento proces:
2.1 Aby se účastník mohl zúčastnit propagační akce „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“, musí se nejprve úspěšně zaregistrovat online na stránce creative.logitech.com do půlnoci 31.12.2023. Další podmínky procesu registrace naleznete na webové stránce.
2.2 Během procesu online registrace musí být nahrána kopie faktury prodejce a účastník musí jasně označit produkt, který je zahrnut do propagační akce „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“.

 

3. Zaslání odkazu pro uplatnění.

3.1 Kód bude zaslán pouze tehdy, pokud účastník pravdivě a zcela poskytne všechny informace potřebné ke zpracování registrace a všechny potřebné doklady jsou k dispozici.
3.2 Účastník obdrží potvrzení e-mailem, jakmile budou všechna data zcela přijata. Po úspěšném ověření všech dat obdrží účastník e-mailem jedinečný kód, se kterým může získat jedno ze dvou časově omezených předplatných Adobe. Pokud jsou předložené dokumenty neúplné, nečitelné nebo jakýmkoli jiným způsobem vadné nebo nesprávné, nárok na dárek nevzniká. Budou přijaty pouze nákupy uskutečněné v období 30.09.2020 až 15.12.2023 včetně, přičemž relevantní pro způsobilost je datum vystavení faktury.
3.3 Odkaz pro uplatnění nelze zaslat, pokud účastník
(a) nezakoupil způsobilý propagační produkt v době trvání propagační akce a/nebo
(b) nedokončil online registraci a/nebo
(c) neposkytl všechny doklady požadované pro registraci a/nebo
(d) nepředložil žádost online v termínu do 31.12.2023 a/nebo
(e) odstoupil od kupní smlouvy na propagační produkt a/nebo
(f) neodeslal doklad o koupi a/nebo
(g) předložil doklad o koupi, který neobsahuje čitelné datum nákupu nebo vůbec žádné datum nákupu a/nebo
(h) předložil doklad o koupi, který neobsahuje kupní cenu nebo neobsahuje čitelnou kupní cenu a/nebo
(i) označil nesprávné nebo neplatné číslo faktury a/nebo
(j) se již propagační akce zúčastnil pomocí udané e-mailové adresy.
3.4 Pokud je registrace účastníka nesprávná nebo neúplná, má účastník možnost předložit požadované údaje do sedmi (7) dnů od oznámení. Pokud účastník i přesto nesplňuje podmínky, odkaz pro uplatnění nebude odeslán a jeho žádost bude zrušena. Účastník je odpovědný za prokázání, že o tom nebyl informován.

 

4. Tarifní podmínky pro předplatné plánu Adobe Creative Cloud Photography / doplňku Adobe Creative Cloud All Apps

Aby bylo zajištěno, že vaše předplatné Adobe v rámci této propagační akce nevyprší na konci bezplatného období, může účastník při registraci svého Adobe ID poskytnout platný způsob platby. Je-li uveden způsob platby, smlouva se automaticky prodlužuje o další rok po vypršení benefitu. Než bude částka stržena z vašeho účtu, obdržíte od společnosti Adobe předběžné oznámení.
Při obnovení vaší smlouvy na další rok bude použita cena v době nákupu. Cenu v době nákupu lze zobrazit na stránce www.adobe.com a platí po dobu jednoho roku po obnovení předplatného.
S ročním předplatným společnosti Adobe bude vaše předplatné každý rok automaticky obnoveno, dokud jej nezrušíte. Pokud předplatné zrušíte do 14 dnů po obnovení, nebude vám účtován žádný poplatek a bude vám vrácena celá částka. Další informace naleznete na stránce https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Obecné podmínky

5.1 Odkaz pro uplatnění bude zaslán pouze tehdy, pokud účastník splní tyto podmínky. Odesláním registrace účastník souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Logitech si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo upravit propagační akci „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“.
5.2 Přijetí právních opatření je vyloučeno.
5.3 Přijetím těchto podmínek účastník potvrzuje, že je vlastníkem produktu a že neexistují žádné nároky třetích stran (například zachování vlastnického práva) týkající se vlastnictví.
5.4 Společnost Logitech nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené, zpožděné, poškozené nebo nesprávně směrované registrace s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. Společnost Logitech nepřebírá žádnou odpovědnost za technické chyby s ohledem na hardware, software, server, webovou stránku nebo jiné chyby a/nebo škody jakéhokoli druhu, které brání účastníkovi zúčastnit se propagační akce „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“.
5.5. Všechny pokyny týkající se této akce na stránce creative.logitech.com nebo www.adobepartneroffer.com/go jsou nedílnou součástí těchto podmínek za předpokladu, že žádné z nich nejsou v rozporu s těmito podmínkami účasti.
5.6 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla neúčinná nebo pokud by existovala právní mezera, nemělo by to vliv na platnost ostatních ustanovení. Společnost Logitech si vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli změnit bez předchozího upozornění účastníků.
5.7 Podmínky podléhají zákonům a jurisdikci příslušných soudů v zemi, ve které jste produkt zakoupili.
5.8 Kopie podmínek této speciální nabídky lze prohlížet na webové stránce propagační akce a lze je získat e-mailem zdarma na adrese uvedené na konci těchto podmínek speciální nabídky. V případě potřeby byla tato speciální nabídka zaregistrována u příslušných orgánů.

 

6. Kontaktní údaje

Pořadatelem speciální nabídky je společnost Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 Mnichov, Německo.
Prováděcím subjektem je TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Webová stránka: creative.logitech.com
Poštovní adresa pro dokumenty:
Propagační akce „Vyzkoušejte si Adobe se společností Logitech“ na adrese TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Adresa je určena výhradně pro zasílání dotazů ohledně propagační akce a žádná jiná písemná sdělení nebudou přijata.