Vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnen "Prøv Adobe med Logitech" der løber i perioden fra 30-09-2020 til 15-12-2023


Fra den 30-09-2020 og til den 15-12-2023 (begge dage inklusive) gælder der et særligt tilbud fra Logitech og Adobe. Deltagerne kan vælge mellem et gratis Creative Cloud Photography-abonnement (indeholder: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom og 20 GB cloudlagerplads) i 2 måneder eller et Adobe Creative Cloud All Apps-abonnement (indeholder f.eks. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) i 1 måned, forudsat at følgende vilkår og betingelser overholdes.

 

Produkter der er omfattet af kampagnen:

 

Kampagnen gælder i følgende lande:

Østrig, Belgien, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Frankrig, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Ukraine, Rumænien

 

1. Betingelser for deltagelse

1.1 Alle slutkunder der køber et produkt der er omfattet af kampagnen, i et land der er omfattet af kampagnen, og i den periode som kampagnen gælder i, kan deltage i kampagen "Prøv Adobe med Logitech". Logitechs og Adobes medarbejdere, underleverandører, forhandlere, specialforhandlere og deres ansatte samt alle personer der har deltaget i udformningen og eksekveringen af denne kampagne, kan ikke deltage i kampagnen.
Kampagnen gælder kun ved køb af nye produkter og ikke brugte produkter. Det er deltagerens ansvar at kunne fremvise et gyldigt købsbevis.
1.2. Kampagnen "Prøv Adobe med Logitech" kan ikke kombineres med andre tilbud fra Logitech eller Adobe.
1.3 Kun ét produkt – enten et Creative Cloud Photo-abonnement eller et Creative Cloud All Apps-abonnement – kan vælges pr. købt produkt og pr. e-mailadresse.
1.4. Softwaren kan ikke videregives til andre, og værdien kan ikke udbetales i kontanter eller sættes på en konto.

 

2. Proces for deltagelse i kampagnen "Prøv Adobe med Logitech"

Følgende proces gælder for alle deltagere der fuldt ud lever op til ovenstående vilkår og betingelser:
2.1 For at kunne deltage i kampagnen "Prøv Adobe med Logitech" skal deltageren tilmelde sig online på creative.logitech.com inden midnat d. 31-12-2023. Yderligere vilkår og betingelser for tilmelding findes på webstedet.
2.2 En kopi af fakturaen fra forhandleren skal uploades under tilmeldingsprocessen, og det produkt som bruges til deltagelse i kampagnen "Prøv Adobe med Logitech", skal tydeligt fremgå af fakturaen.

 

3. Levering af linket til indløsning.

3.1 Linket til indløsning sendes kun hvis alle oplysninger og dokumenter der er nødvendige for at kunne behandle anmodningen, er blevet fuldt ud og korrekt angivet og fremsendt af deltageren.
3.2 Deltageren får bekræftelse pr. e-mail så snart alle data er blevet modtaget. Når alle dataene er blevet verificeret, modtager deltageren et unikt link pr. e-mail. Dette link kan derefter bruges til anskaffelse af et af de to tidsbegrænsede Adobe-abonnementer. Deltageren har intet krav på modtagelse af abonnementet hvis de indsendte dokumenter er ufuldkomne, ulæselige eller på anden vis defekte eller ugyldige. Kun køb der er foretaget mellem d. 30-09-2020 og d. 15-12-2023, (begge dage inkluderet), accepteres, og datoen skal fremgå af fakturaen.
3.3 Der sendes ikke noget link til indløsning hvis modtageren
(a) ikke har købt et produkt der er omfattet af kampagnen, og inden for kampagnens løbetid, og/eller
(b) ikke har tilmeldt sig online, og/eller
(c) ikke har sendt os de dokumenter der er påkrævet til tilmelding, og/eller
d) ikke har tilmeldt sig online inden d. 31-12-2023, og/eller
e) har annulleret købet af det produkt der er omfattet af kampagnen, og/eller
f) ikke har sendt noget købsbevis, og/eller
g) har sendt et købsbevis der ikke viser et gyldigt købsdato eller ikke viser nogen dato, og/eller
h) har sendt et købsbevis der ikke viser købsprisen, eller hvor købsprisen er ulæselig, og/eller
(i) henviser til et forkert eller ugyldigt fakturanummer, og/eller
(j) allerede har deltaget i kampagnen med den samme e-mailadresse.
3.4 Hvis anmodningen om deltagelse i kampagnen er forkert eller ufuldstændig, har deltageren syv (7) dage efter modtagelsen af beskeden herom til at indsende de manglende oplysninger. Hvis modtageren stadig ikke opfylder vilkårene og betingelserne, sendes linket til indløsning ikke, og tilmeldingen annulleres. Det er deltagerens ansvar at bevise at han/hun ikke har fået nogen besked om dette.

 

4. Vilkår for Adobe Creative Cloud Photography-abonnement/Adobe Creative Cloud All Apps-abonnement

For at sikre at Adobe-abonnementet ikke udløber når den gratis periode omfattet af kampagnen slutter, har deltageren mulighed for at angive en gyldig betalingsmetode under registreringen af sit Adobe ID. Hvis der angives en betalingsmetode, forlænges kontrakten automatisk med et år når den gratis periode slutter. Du vil modtage en meddelelse herom fra Adobe inden betalingen trækkes fra din konto.
Ved forlængelse af kontakten med et år anvendes den pris der er gældende på købstidspunktet. Den pris der er gældende på købstidspunktet, er tilgængelig på www.adobe.com og gælder i et år efter fornyelsen af abonnementet.
Et Adobe-årsabonnement fornys automatisk hvert år medmindre du opsiger abonnementet. Hvis du opsiger abonnementet inden for 14 dage efter fornyelsen, annulleres betalingen, og du får hele beløbet tilbage. Der er flere oplysninger på https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Generelle betingelser

5.1 Linket til indløsning sendes kun hvis deltageren opfylder disse vilkår og betingelser. Ved at sende en anmodning anerkender deltageren at han eller hun accepterer disse vilkår og betingelser. Logitech forbeholder sig retten til at kunne annullere eller ændre kampagnen "Prøv Adobe med Logitech" på et hvilket som helst tidspunkt.
5.2 Det er ikke muligt at anlægge sag.
5.3 Ved at acceptere disse betingelser bekræfter deltageren at han eller hun er ejeren af produktet og at der ikke er nogen krav fra tredjepart (for eksempel ejendomsforbehold) med hensyn til ejerskabet.
5.4. Logitech påtager sig intet ansvar for tabt, forsinket, beskadiget og fejlsendt software, dog undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig handling. Logitech påtager sig intet ansvar for tekniske fejl der måtte opstå i hardware, software, server, websted eller andre fejl og/eller skader af nogen art der forhindrer deltageren i at tilmelde sig kampagnen "Prøv Adobe med Logitech".
5.5. Alle instruktioner vedrørende dette tilbud på creative.logitech.com eller www.adobepartneroffer.com/go skal betragtes som en del af disse vilkår og betingelser såfremt der ikke findes modstridende oplysninger i disse betingelser for deltagelse.
5.6. I situationer hvor de enkelte bestemmelser i disse deltagelsesbetingelser ikke er gældende eller hvis der konstateres juridiske smuthuller, er de andre bestemmelser fortsat gyldige. Logitech forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser for deltagelse når som helst og uden forudgående meddelelse til deltagerne.
5.7. Vilkårene og betingelserne er underlagt lovgivningen og jurisdiktionen for de ansvarlige domstole i det land hvor produktet er blevet købt.
5.8. Vilkårene og betingelserne for dette særtilbud er offentliggjort på webstedet for kampagnen og kan også fås gratis via e-mail ved henvendelse til den e-mailadresse der er anført i slutningen af afsnittet med vilkår og betingelser. Dette særtilbud er blevet registreret hos de relevante myndigheder hvor det er relevant.

 

6. Kontaktoplysninger

Dette særtilbud udbydes af Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Tyskland.
Den praktiske del håndteres af TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Websted: creative.logitech.com
Postadresse til indsendelse af dokumentation:
"Experience Adobe with Logitech" Promotion c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Denne adresse bruges udelukkende til forespørgsler angående denne kampagne, og der reageres ikke på skriftlige henvendelser der ikke er relateret til kampagnen.