Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjan osallistumisehdot ajanjaksolla 30.09.2020–15.12.2023


Logitech ja Adobe tarjoavat erikoislahjatarjouksen ajanjakson 30.09.2020–15.12.2023 kattavana aikana. Osallistujat saavat käyttää maksutta Creative Cloud -valokuvausjäsenyyttä (mukaan lukien Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ja 20 Gt pilvitallennustilaa) kahden kuukauden ajan tai Adobe Creative Cloud Kaikki sovellukset -jäsenyyttä (mukaan lukien esimerkiksi Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) yhden kuukauden ajan olettaen, että osallistujat täyttävät seuraavat ehdot.

 

Osallistuvat tuotteet:

 

Osallistujamaat:

Itävalta, Belgia, Saksa, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Puola, Espanja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Ranska, Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Ukraina, Romania

 

1. Osallistumisen ehdot

1.1 Jokainen loppuasiakas, joka ostaa osallistuvan tuotteen jossakin osallistujamaassa kampanja-aikana, voi osallistua Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjaan. Logitechin ja Adoben työntekijät ja sijaisedustajat, tukkumyyjät, ammattijälleenmyyjät ja heidän työntekijänsä sekä kampanjan toteutukseen tai suunnitteluun osallistuvat henkilöt poissuljetaan tästä tarjouksesta.
Kampanja koskee ainoastaan uutena ostettuja, ei käytettyjä tuotteita. Tuotteen uutuuden todistaminen on osallistujan vastuulla.
1.2. Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjaa ei voi yhdistää muihin, samanaikaisiin Logitechin tai Adoben tarjouksiin.
1.3 Osallistuvaa tuotetta ja sähköpostiosoitetta kohti tarjotaan vain yksi tuote, joko Creative Cloud -valokuvausjäsenyys tai Creative Cloud Kaikki sovellukset -jäsenyys.
1.4. Ohjelmistoa ei voi siirtää eikä hintaa voida maksaa käteisenä tai tilille.

 

22. Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjan osallistumisprosessi

Kaikkiin osallistujiin, jotka täyttävät edellä kerrotut ehdot, sovelletaan seuraavaa prosessia:
2.1 Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on ensin rekisteröitynyt osoitteessa creative.logitech.com viimeistään 31.12.2023 klo 0.00. Tarkista muut hakemusprosessin ehdot kyseiseltä sivustolta.
2.2 Kopio jälleenmyyjän laskusta pitää ladata verkkorekisteröitymisprosessin aikana, ja osallistujan pitää selkeästi ilmoittaa Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjassa valittu kampanjatuote.

 

3. Lunastuslinkin toimitus.

33.1 Lunastuslinkki lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että osallistuja on antanut kaikki hakemuksen käsittelyyn vaadittavat tiedot todenmukaisesti ja täydellisesti ja että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla.
3.2 Osallistuja saa vahvistuksen sähköpostitse heti, kun kaikki tiedot on vastaanotettu kokonaisuudessaan. Kun kaikki tiedot on vahvistettu, osallistuja saa sähköpostitse yksilöllisen linkin, jolla hän voi hankkia jommankumman rajoitetusti voimassa olevan Adobe-tilauksen. Lahjaan ei ole oikeutta, jos lähetetyt asiakirjat ovat vaillinaisia, lukukelvottomia tai muutoin puutteellisia tai virheellisiä. Vain 30.09.2020–15.12.2023 tehdyt ostokset hyväksytään laskun päiväyksen oikeuttaessa tarjoukseen.
3.3 Lunastuslinkkiä ei voida lähettää, jos osallistuja
a) ei ole ostanut vaatimukset täyttävää kampanjatuotetta kampanjajakson aikana
b) ei ole täyttänyt verkkorekisteröitymistä
c) ei ole toimittanut kaikkia rekisteröitymiseen vaadittavia asiakirjoja
d) ei ole lähettänyt hakemusta verkossa 31.12.2023 mennessä
e) on peruuttanut kampanjatuotteen ostosopimuksen
f) ei ole lähettänyt ostotositetta
g) on lähettänyt ostotositteen, jossa ei selkeästi näy ostopäivämäärä tai ostopäivämäärä puuttuu
h) on lähettänyt ostotositteen, jossa ei näy ostohinta tai ostohinta on epäselvä
i) ilmaisee virheellisen tai puutteellisen laskunumeron
j) on jo osallistunut kampanjaan samalla sähköpostiosoitteella.
3.4 Jos osallistujan hakemus on virheellinen tai puutteellinen, hän voi lähettää vaaditut tiedot seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta hakemuksen puutteellisuudesta. Jos osallistuja ei edelleenkään täytä ehtoja, lunastuslinkkiä ei lähetetä ja pyyntö peruutetaan. Osallistujan vastuulla on todistaa, että hänelle ei ole ilmoitettu asiasta.

 

4. Adobe Creative Cloud -valokuvausjäsenyyden tai Adobe Creative Cloud Kaikki sovellukset -jäsenyyden pidennyksen hintaehdot

Osallistujan täytyy nimetä kelvollinen maksutapa rekisteröidessään Adobe ID -tunnustaan, jotta hän voi varmistaa, että Adobe-tilauksen voimassaoloaika ei pääty kampanjan mukaisen maksuttoman jakson lopussa. Jos maksutapa on määritetty, sopimus uusitaan automaattisesti toiseksi vuodeksi edun päättymisen jälkeen. Osallistuja saa Adobelta ilmoituksen etukäteen ennen kuin maksu veloitetaan tililtä.
Sopimuksen uusimisen yhteydessä käytetään hintaa, joka on voimassa ostohetkellä. Ostohetkellä voimassa olevan hinnan voi tarkistaa osoitteesta www.adobe.com, ja se on voimassa vuoden ajan tilauksen uusimisen jälkeen.
Jos osallistujalla on Adoben vuositilaus, hänen tilauksensa uusitaan automaattisesti vuosittain, ellei hän peruuta tilausta. Jos hän peruuttaa tilauksen 14 päivän kuluessa uusimisesta, häneltä ei veloiteta maksua ja hän saa täyden hyvityksen. Lisätietoja on osoitteessa https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Yleiset ehdot

5.1 Lunastuslinkki lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että osallistuja täyttää nämä ehdot kokonaisuudessaan. Lähettämällä hakemuksen osallistuja hyväksyy nämä ehdot. Logitech pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjan tai muokata sitä.
5.2 Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen on poissuljettu.
5.3 Hyväksymällä nämä ehdot osallistuja vakuuttaa, että hän on tuotteen omistaja ja että omistajuuteen ei liity kolmansien osapuolien vaateita (esimerkiksi omistuksenpidätystä).
5.4. Logitech ei ota mitään vastuuta kadonneista, viivästyneistä, vahingoittuneista tai väärää reittiä ohjatuista hakemuksista paitsi silloin, kun kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallinen teko. Logitech ei ota mitään vastuuta laitteistoihin, ohjelmistoihin, palvelimeen tai verkkosivustoon liittyvistä teknisistä vioista tai muista vioista tai haitoista, jotka estävät osallistujaa osallistumasta Tutustu Adobeen Logitechin kanssa -kampanjaan.
5.5. Kaikki osoitteessa creative.logitech.com tai www.adobepartneroffer.com/go olevat tätä tarjousta koskevat ohjeet ovat keskeinen osa näitä ehtoja siinä tapauksessa, että osallistumisehdoissa ei esiinny päinvastaisia määräyksiä.
5.6. Mikäli osallistumisehtojen yksittäiset ehdot ovat mitättömiä tai ehdoissa on porsaanreikä, muut ehdot sitovat edelleen. Logitech pidättää oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä osallistujille.
5.7. Ehdot ovat tuotteen ostomaan lainsäädännön ja vastaavien oikeusistuinten tuomiovallan alaisia.
5.8. Näiden erikoistarjouksen ehtojen kopiot ovat saatavilla kampanjasivustolla, ja ne voi hankkia maksutta sähköpostitse erikoistarjouksen ehtojen lopussa annetusta osoitteesta. Erikoistarjouksesta on tarvittaessa ilmoitettu asiaankuuluville viranomaisille.

 

6. Yhteystiedot

Tämän erikoistarjouksen järjestäjä on Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Saksa.
Toimeenpanija on TechProtect GmbH.

Yhteystiedot:
Sähköposti: contact@creative.logitech.com
Verkkosivusto: creative.logitech.com
Postiosoite asiakirjojen lähettämistä varten:
”Experience Adobe with Logitech” Promotion c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Tässä osoitteessa vastataan ainoastaan markkinointia koskeviin kyselyihin, eikä muita aiheita koskevia viestejä oteta vastaan.