Home BannerHome BannerHome Banner

Anywhere Serial
Craft Serial
Crayon Serial
Master Serial
MX Keys Serial
MX Master 3 Serial

Deelnamevoorwaarden voor de “Met Logitech Adobe beleven” actie in de periode van 01-08-2019 t/m 31-07-2020


Logitech en Adobe bieden van 01-08-2019 tot en met 31-07-2020 een geschenkactie aan. Deelnemers aan de geschenkactie ontvangen als Benefit het gratis gebruik van het Creative Cloud Fotografielidmaatschap (bevat: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom en 20 GB Cloud opslag) gedurende 2 maanden, indien de betreffende deelnemer volledig voldoet aan de volgende deelnamevoorwaarden.

 

Deelnemende producten:

 

Deelnemende landen:

België, Duitsland, Griekenland, Israël, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Zwitserland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Oekraïne

 

1. Deelnamevoorwaarden

1.1. Aan de actie “Met Logitech Adobe beleven” kan elke eindklant deelnemen die binnen de actieperiode een deelnemend product koopt in een van de deelnemende landen. Uitgesloten van de actie zijn medewerkers en ingeschakelde derden van Logitech of Adobe, groothandelaren, vakhandelaren en hun medewerkers evenals elke persoon die betrokken was of is bij de uitvoering of planning van deze actie.
Deze actie is uitdrukkelijk slechts in combinatie met nieuw gekochten Logitech Producten, en niet voor tweedehands producten, bestemd. Verantwoordelijkheid van het bewijs hiervoor wordt gedragen door de deelnemer.
1.2. Deze actie “Met Logitech Adobe beleven” kan niet worden gecombineerd met andere, tegelijkertijd plaatsvindende aanbiedingen of acties van Logitech of Adobe.
1.3. Per deelnemend product wordt slechts een versie van het Creative Cloud Fotografielidmaatschap beschikbaar gesteld.
1.4 De software is niet overdraagbaar, de waarde kan niet contant worden betaald of als tegoedbon worden uitgegeven.

 

2. Verloop van de deelname aan de actie “Met Logitech Adobe beleven”

Voor deelnemers die volledig voldoen aan de bovenstaande deelnamevoorwaarden, geldt het volgende verloop:
2.1. Om deel te nemen aan de actie “Met Logitech Adobe beleven”, moet de deelnemer het serienummer van zijn nieuw gekochte product uiterlijk op 14-08-2020 invoeren op www.adobepartneroffer.com/go. De verdere voorwaarden voor het uitvoeren van de procedure vindt u op de website.

 

3. Tariefvoorwaarden verlenging Adobe Creative Cloud Fotografielidmaatschap

Om te verzekeren dat het Adobe Abonnement aan het einde van de looptijd niet stop gezet wordt, kan de deelnemer bij registratie van zijn Adobe-ID een geldige betaalmethode aangeven. Wordt dit gedaan, dan verlengt het contract na afloop van het Benefit voor een jaar. Dit wordt u medegedeeld, voordat er een afschrift van uw bankrekening wordt gedaan.
Bij verlenging van één jaar wordt de bij de aankoop aangegeven prijs berekend. De prijs ten tijde van aankoop kan op www.adobe.com bekeken worden en geldt voor één jaar na de verlengingsdatum.
Met een jaarabonnement van Adobe wordt uw contract met Adobe automatisch jaarlijks verlengt, zolang u deze niet opzegt. Bij een annulering binnen 14 dagen na verlenging van het contract worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht, en krijgt u het complete bedrag terug. Meer informatie vindt u hier: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

 

4. Gegevensbescherming

Bij de registratie geeft de deelnemer persoonlijke gegevens aan Logitech en gaat ermee akkoord dat de ter beschikking gestelde gegevens, in vereiste omvang, elektronisch worden verwerkt en gebruikt. Logitech en zijn vertegenwoordigers slaan uw persoonlijke gegevens in principe alleen op voor zover dit vereist is voor het uitvoeren van deze actie. Logitech en zijn vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken en doorgeven van de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Logitech en zijn vertegenwoordigers geven de verzamelde gegevens niet door aan derden, in het bijzonder worden deze niet verkocht, verhuurd of geruild. Uitsluitend als voor het uitvoeren van de diensten waarvan u gebruik wilt maken, onderaannemers en derden worden gebruikt die deze gegevens nodig hebben, geven we de gegevens door in de omvang die hiervoor nodig is. In dit geval verplichten deze partners zich om de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen vertrouwelijk te behandelen en onmiddellijk te verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn. Voor zover u nadrukkelijk apart toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens ook gebruikt om u te informeren over onze nieuwste producten en diensten en om toekomstige markt- en kwaliteitscontrole-analyses uit te voeren.

 

5. Algemene bepalingen

5.1. De ontvangst van het geschenk gaat in met het voldoen aan deze voorwaarden. Door een controle van het serienummer aan te vragen op www.adobepartneroffer.com/go verklaart de deelnemer dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden. Logitech behoudt zich het recht voor de actie “Met Logitech Adobe beleven” op elk moment af te breken of te wijzigen.
5.2. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.
5.3. Door het accepteren van deze voorwaarden verzekerd de deelnemer dat hij eigenaar van het product is en er geen aanspraken van derden (bijv. eigendomsvoorbehoud) op dit eigendom rusten.
5.4. Logitech is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, vertraagde, beschadigde of verkeerd doorgestuurde aanvragen behalve in geval van nalatigheid of opzettelijk handelen. Logitech is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische fouten resp. hardware-. software-, server-, website- of overige fouten resp. schades van welke soort ook die de deelnemers hinderen bij de deelname aan de actie “Met Logitech Adobe beleven”.
5.5. Alle aanwijzingen over deze actie op creative.logitech.com of op www.adobepartneroffer.com/go worden onderdeel van deze deelnamevoorwaarden tenzij hierover iets afwijkends is vastgelegd in deze deelnamevoorwaarden.
5.6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden onwerkzaam zijn of indien er een regelingsleemte bestaat, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Logitech behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden op elk moment aan te passen zonder melding aan de deelnemers.
5.7. De deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving en de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken van het land waarin u het product heeft gekocht.
5.8. Kopieën van deze actievoorwaarden zijn in te zien op de promotiewebsite en kunnen gratis per e-mail worden verkregen bij de aan het eind van deze actievoorwaarden aangegeven adressen. Voor zover dit wettelijk vereist is, is deze actie aangemeld bij de verantwoordelijke instanties.

 

6. Contactgegevens

Organisator van de actie is Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, 80333 München, Duitsland
Uitvoerend agentschap is TechProtech GmbH.

Contact:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Website: creative.logitech.com
Postadres voor de documenten:
Actie “Met Logitech Adobe beleven”, p/a TechProtect GmbH, Postbus 1242, D-71085 Holzgerlingen, Duitsland
Dit adres is uitsluitend bedoeld voor het indienen van actie-aanvragen en ander schriftelijk verkeer wordt niet aangenomen.