Termenii şi condiţiile pentru participarea la promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ în perioada 30.09.2020 – 15.12.2023


În perioada 30.09.2020 – 15.12.2023 inclusiv, Logitech şi Adobe promovează o ofertă cadou specială. Participanţii beneficiază de utilizarea gratuită fie a planului de abonament Creative Cloud Photography (include: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom şi 20 GB spaţiu de stocare în cloud) timp de 2 luni, fie a planului Adobe Creative Cloud – Toate aplicaţiile (include, de exemplu, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) timp de 1 lună, cu condiţia ca participanţii respectivi să îndeplinească complet următorii termeni şi condiţii.

 

Produse participante:

 

Ţări participante:

Austria, Belgia, Germania, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Spania, Elveţia, Regatul Unit, Republica Cehă, Franţa, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Ucraina, România, Polonia

 

1. Condiţii de participare

1.1 Fiecare client final care achiziţionează un produs participant într-una din ţările participante în perioada promoţiei poate lua parte la promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ. Angajaţii şi reprezentanţii Logitech şi Adobe, comercianţii en-gros, dealerii dedicaţi şi angajaţii lor, precum şi toate persoanele care au fost sau sunt implicate în realizarea şi/sau planificarea acestei promoţii sunt excluşi din ofertă.
Această promoţie este destinată exclusiv produselor nou achiziţionate şi nu produselor second-hand. Dovada acestui lucru va fi responsabilitatea participantului.
1.2. Promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ nu poate fi combinată cu alte oferte care apar în aceeaşi perioadă la Logitech sau Adobe.
1.3 Doar un singur produs, fie abonamentul Creative Cloud Photo, fie planul Creative Cloud – Toate aplicaţiile, va fi oferit per produs participant sau per adresă de e-mail.
1.4. Software-ul nu este transferabil şi valoarea nu poate fi plătită în numerar sau creditată într-un cont.

 

2. Procesul pentru participarea la promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ

Procesul următor se va aplica la toţi participanţii care îndeplinesc complet termenii şi condiţiile menţionate mai sus:
2.1 Pentru a participa la promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ, participantul trebuie mai întâi să se înregistreze cu succes online la creative.logitech.com, nu mai târziu de 31.12.2023, la miezul nopţii. Consultaţi site-ul web pentru termenii şi condiţiile suplimentare ale procesului de solicitare.
2.2 În timpul procesului de înregistrare online, trebuie încărcată copie a facturii resellerului, iar participantul trebuie să evidenţieze clar produsul promoţional care este inclus în promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ.

 

3. Trimiterea linkului de valorificare.

3.1 Codul va fi expediat doar dacă toate informaţiile necesare pentru procesarea solicitării au fost oferite corect şi complet de către participant şi toate documentele necesare sunt disponibile.
3.2. Participantul va primi o confirmare prin e-mail imediat ce toate datele au fost primite complet. După verificarea reuşită a tuturor datelor, participantul va primi un link unic prin e-mail, cu care va putea obţine unul din cele două abonamente Adobe pe perioadă limitată. Dacă documentele trimise sunt incomplete, ilizibile sau deteriorate sau incorecte în orice alt mod, nu se acordă dreptul la cadou. Doar achiziţiile efectuate în perioada 30.09.2020 – 15.12.2023 vor fi acceptate, pentru eligibilitate considerându-se data facturii.
3.3. Nu se poate trimite niciun link de valorificare, dacă participantul
(a) nu a achiziţionat un produs promoţional eligibil în timpul perioadei promoţiei şi/sau
(b) nu a finalizat o înregistrare online şi/sau
(c) nu a oferit toate documentele solicitate pentru înregistrare şi/sau
(d) nu a trimis solicitarea online până la 31.12.2023 şi/sau
(e) a anulat contractul de achiziţie pentru produsul promoţional şi/sau
(f) nu a trimis dovada de achiziţie şi/sau
(g) a trimis o dovadă de achiziţie care nu are o dată de achiziţie lizibilă sau nu are deloc o dată de achiziţie şi/sau
(h) a trimis o dovadă de achiziţie care nu prezintă preţul de achiziţie sau nu prezintă un preţ de achiziţie lizibil şi/sau
(i) indică un număr de factură incorect sau nevalabil şi/sau
(j) a participat deja la promoţie utilizând respectiva adresă de e-mail.
3.4. Dacă solicitarea unui participant este incorectă sau incompletă, participantul are posibilitatea de a trimite datele necesare în şapte (7) zile de la notificare. Dacă participantul încă nu îndeplineşte termenii şi condiţiile, atunci nu se va trimite linkul de valorificare, iar solicitarea sa va fi anulată. Participantul este responsabil pentru a demonstra că nu a fost notificat cu privire la aceasta.

 

4. Condiţiile de tarifare pentru planul de abonament Adobe Creative Cloud Photography/extensia Adobe Creative Cloud – Toate aplicaţiile

Pentru a vă asigura că abonamentul dvs. Adobe nu expiră la finalul perioadei de gratuitate a acestei promoţii, participantul poate furniza o metodă de plată valabilă la crearea contului Adobe ID. Dacă este specificată o metodă de plată, contractul este reînnoit automat pentru încă un an după ce expiră beneficiul. Înaintea debitării contului dvs., veţi primi o notificare în avans de la Adobe.
La reînnoirea contactului dvs. cu un an, va fi folosit preţul din momentul achiziţiei. Preţul în momentul achiziţiei poate fi vizualizat pe www.adobe.com şi este valabil timp de un an după ce se reînnoieşte abonamentul.
Dacă aveţi un abonament anual Adobe, acesta va fi reînnoit automat în fiecare an, cu excepţia cazului în care îl anulaţi. Dacă anulaţi în termen de 14 zile după reînnoire, nu vi se va debita şi vi se va rambursa integral suma. Pentru mai multe informaţii, accesaţi https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Condiţii generale

5.1. Linkul de valorificare va fi trimis doar dacă participantul îndeplineşte termenii şi condiţiile. Prin trimiterea unei solicitări, participantul este de acord cu termenii şi condiţiile. Logitech îşi rezervă dreptul de a anula sau modifica promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ oricând.
5.2 Se exclude acţiunea în justiţie.
5.3 Prin acceptarea acestor condiţii, participantul confirmă faptul că este proprietarul produsului şi că nu există revendicări ale terţilor (de exemplu, vreun drept de retenţie) cu privire la proprietate.
5.4. Logitech nu îşi asumă nicio răspundere pentru solicitările pierdute, întârziate sau direcţionate greşit, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau acte intenţionate. Logitech nu îşi asumă nicio răspundere pentru defecţiuni tehnice, respectiv hardware, software, server, site web sau alte erori şi/sau daune de orice fel care împiedică participantul să participe la promoţia „Încercaţi Adobe cu Logitechˮ.
5.5. Toate instrucţiunile referitoare la această ofertă de la creative.logitech.com sau pe www.adobepartneroffer.com/go vor face parte integrantă din termeni şi condiţii dacă nu se specifică nimic contrar în aceste condiţii de participare.
5.6. În cazul în care prevederile individuale ale acestor condiţii de participare nu au efect sau dacă există o ambiguitate legală, celelalte prevederi nu-şi vor pierde valabilitatea. Logitech îşi rezervă dreptul de a modifica aceste condiţii de participare în orice moment, fără notificarea participanţilor.
5.7. Termenii şi condiţiile sunt supuse legilor şi jurisdicţiei instanţelor responsabile din ţara în care aţi achiziţionat produsul.
5.8. Copiile ale acestor condiţii ale ofertei speciale pot fi vizualizate pe site-ul web al promoţiei şi pot fi obţinute prin e-mail gratuit de la adresa menţionată la sfârşitul acestor condiţii ale ofertei speciale. Dacă a fost necesar, această ofertă specială a fost înregistrată la autorităţile competente.

 

6. Detalii de contact

Promotorul ofertei speciale este Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Germania.
Agenţia de implementare este TechProtect GmbH.

Contact:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Site web: creative.logitech.com
Adresa poştală pentru documente:
"Experience Adobe with Logitech" Promotion c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Adresa este oferită exclusiv pentru trimiterea întrebărilor referitoare la promoţie şi nu se vor accepta alte comunicări scrise.