Home BannerHome BannerHome Banner

Anywhere Serial
Craft Serial
Crayon Serial
Master Serial
MX Keys Serial
MX Master 3 Serial

Condițiile de participare la promoția „Experiența Adobe prin Logitech” desfășurată în perioada 01.08.2019 - 31.07.2020


În perioada 01.08.2019 - 31.07.2020 Logitech și Adobe vă oferă o promoție-cadou. Participanții la promoția-cadou beneficiază de posibilitatea utilizării gratuite a planului pentru fotografie Creative Cloud (include: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom și spațiu de stocare Cloud de 20 GB) timp de 2 luni, în limita în care îndeplinesc toate condițiile de participare.

 

Produsele incluse în promoție:

Logitech MX Master 3
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Anywhere 2S
Logitech MX Keys
Logitech Craft
Logitech Crayon
 

Țările participante:

Belgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, România, Elveția, Slovacia, Spania, Cehia, Ucraina

 

1. Condiții de participare

1.1. La promoția „Experiența Adobe prin Logitech" poate participa orice client final, care în perioada de desfășurare a promoției cumpără un produs inclus în promoție, în una dintre țările participante la promoție. Participarea personalului și partenerilor Logitech sau Adobe, respectiv a comercianților, a reprezentanțelor și a personalului acestora, precum și a persoanelor participante la planificarea și la desfășurarea acestei promoții este interzisă.
Promoția este valabilă exclusiv doar în cazul achiziționării unui produs Logitech nou, promoția nefiind valabilă în cazul achiziționării de produse folosite. Obligația de a dovedi că situația privind excluderea nu persistă, revine Participantului.
1.2. Combinarea promoției „Experiența Adobe prin Logitech" cu alte oferte sau promoții Logitech nu este posibilă.
1.3. În cazul fiecărui produs inclus este pusă la dispoziție o singură versiune a planului pentru fotografie Creative Cloud.
1.4 Software-ul nu poate fi transferat, plata contravalorii acestuia în numerar sau cu bonuri nu este posibilă.

 

2. Participarea la promoția „Experiența Adobe prin Logitech"

În cazul participanților, care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate, este aplicabilă următoarea procedură:
2.1. Participarea la promoția „Experiența Adobe prin Logitech” este condiționată de introducerea cel târziu până la data de 14.08.2020 a numărului de serie al produsului achiziționat, pe pagina web www.adobepartneroffer.com/go. Pentru mai mule informații privind participarea vă rugăm accesați pagina web.

 

3. Prețurile aplicabile în cazul prelungirii planului pentru fotografie Adobe Creative Cloud

Pentru a vă asigura de faptul că abonamentul dvs. Adobe nu încetează după data expirării, Participantul are posibilitatea de a specifica în cadrul procedurii de înregistrare a ID-ului Adobe o modalitate valabilă de plată. În cazul specificării unei modalități de plată, Contractul se prelungește automat cu încă un an, după expirarea beneficiilor. Premergător retragerii sumei în cauză din cont, veți primi o notificare de la Adobe.
În cazul activării prelungirii cu încă un an, suma folosită în scop de achiziționare va fi luată în considerare. Pentru vizualizarea prețurilor curente accesați pagina web www.adobe.com aceste prețuri fiind valabile timp de un an de la data prleungirii Contractului.
În cazul contractării unui abonament anual, Contractul dvs. încheiat cu Adobe va fi prelungit anual în mod automat, dacă nu optați pentru denunțarea Contractului. În caz de denunțare în termen de 14 zile de la data prelungirii Contractului, nu este aplicabil niciun tarif de denunțare și dvs. veți beneficia de rambursare completă. Pentru mai multe informații vă rugăm accesați pagina web:  https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

4. Protecția datelor

Procedura de înregistrare implică în cazul participanților și comunicarea de date personale către Logitech, precum și comunicarea acordului acestora cu privire la prelucrarea electronică și utilizarea datelor personale, în limita scopului pentru care aceste date au fost comunicate. Logitech și reprezentanții Logitech vor colecta și vor stoca datele dvs. personale doar în scopul desfășurării acestei promoții. Răspunderea privind stocarea, prelucrarea și transferul datelor personale ale participanților revine Logitech și reprezentanților Logitech. Logitech și reprezentanții Logitech se obligă la netransferarea datelor stocate către entități terțe și se obligă să nu comercializeze, să închirieze sau să facă schimb cu aceste date. Datele dvs. personale vor fi transferați către entități subcontractate sau partenere doar în cazul în care acest fapt este necesar în scopul prestării serviciilor folosite de dvs. În asemenea cazuri entitatea parteneră se obligă la păstrarea confidențialității datelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și la ștergerea imediată a acestora, dacă utilizarea acestor date nu mai este necesară. În cazul comunicării expres a acordului dvs., datele dvs. vor fi folosite și în scopul trimiterii de informații despre produsele și serviciile noastre și în scopul efectuării de analize de piață și de control de calitate.

 

5. Prevederi generale

5.1. Acordarea cadoului este condiționată de îndeplinirea condițiilor și cerințelor. Prin comunicarea solicitării de verificare a numărului de serie pe pagina web www.adobepartneroffer.com/go persoana participantă declară că acceptă condițiile menționate. Logitech își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a modifica oricând promoția „Experiența Adobe prin Logitech".
5.2. În acest caz folosirea căilor și mijloacelor legale este exclusă.
5.3. Prin acceptarea condițiilor menționate participantul declară că este proprietarul produsului și că nicio entitate terță nu este îndreptățită la dreptul de proprietate asupra produsului în cauză (de ex. drept de proprietate rezervat).
5.4. Logitech este exonerat de orice răspundere în cazul pierderii întârzierii, a greșelilor și a direcționării necorespunzătoare a solicitărilor, cu excepția cazului în care aceste situații rezultă din neglijență sau din acțiuni comise cu intenție. Logitech este exonerat de orice răspundere în cazul defecțiunilor tehnice, respectiv în cazul defecțiunilor/erorilor de hardware, software, server sau de pagină web, respectiv în cazul altor defecțiuni/erori sau pagube de orice fel, care obstrucționează participarea persoanei în cauză la promoția „Experiența Adobe prin Logitech".
5.5. Instrucțiunile și informațiile menționate pe pagina web creative.logitech.com sau www.adobepartneroffer.com/go constituie parte integrantă a condițiilor de participare menționate, cu excepția cazului în care condițiile de participare menționate nu reglementează acest fapt altfel.
5.6. În cazul în care oricare dintre prevederile menționate în aceste condiții de participare devine nulă sau în cazul constatării de lacune juridice, aceste fapte nu aduc atingere valabilității celorlalte prevederi. Logitech își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste condiții de participare, fără notificarea prealabilă sau ulterioară a participanților.
5.7. Condițiile de participare sunt reglementate prin prevederile legale aplicabile în țara în care produsul este achiziționat
5.8. Copiile acestor condiții ale promoției pot fi vizualizate pe pagina web a promoției și pot fi trimise gratuit prin e-mail, la adresa de e-mail comunicată și înainte de încetarea promoției. În cazul în care prevederile legale aplicabile impun acest fapt, campania promoțională a fost comunicată și autorităților competente.

 

6. Datele de contact

Această promoție este organizată de Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, 80333 München, Germania
Agenția de desfășurare a promoției: TechProtect GmbH.

Contact:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Pagină web: creative.logitech.com
Adresa poștală pentru documentație:
„Mit Logitech Adobe erleben" Aktion, c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen, Germania
Această adresă este destinată exclusiv pentru adresarea de întrebări legate de promoție, scrisorile trimise în alte scopuri nu vor fi luate în considerare.