Algemene voorwaarden voor deelname aan de promotie 'Beleef Adobe met Logitech' in de periode van 30/09/2020 tot en met 15/12/2023


Van 30/09/2020 tot en met 15/12/2023 bieden Logitech en Adobe samen een speciale aanbieding. Deelnemers kunnen kosteloos gebruikmaken van het Creative Cloud Photography-abonnement (inclusief: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom en 20 GB cloudopslag) gedurende 2 maanden, of van Adobe Creative Cloud All Apps (inclusief o.a. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) gedurende 1 maand, op voorwaarde dat de respectievelijke deelnemers de volgende algemene voorwaarden volledig in acht nemen.

 

In aanmerking komende producten:

 

Deelnemende landen:

België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

 

1. Voorwaarden voor deelname

1.1. Elke eindklant die binnen de promotietermijn een in aanmerking komend product koopt in een deelnemend land, kan deelnemen aan de promotie 'Beleef Adobe met Logitech'. Medewerkers en vertegenwoordigers van Logitech en Adobe, groothandelaren, gespecialiseerde wederverkopers en hun medewerkers evenals alle personen die betrokken waren of zijn bij de uitvoering en/of planning van deze promotie, zijn uitgesloten van de aanbieding.
Deze promotie is uitsluitend bedoeld voor nieuwe producten, niet voor tweedehands producten. Het bewijs hiervan is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
1.2. De promotie 'Beleef Adobe met Logitech' kan niet met andere gelijktijdige aanbiedingen van Logitech of Adobe worden gecombineerd.br /> 1.3. Per in aanmerking komend product en per e-mailadres wordt er slechts één product aangeboden, ofwel het Creative Cloud Photography-abonnement ofwel Creative Cloud All Apps.
1.4 De software is niet overdraagbaar en de waarde kan niet worden uitbetaald in contanten of als tegoed aan een account worden toegevoegd.

 

2. Proces voor deelname aan de promotie 'Beleef Adobe met Logitech'

Het volgende proces is van toepassing op alle deelnemers die volledig voldoen aan de bovengenoemde algemene voorwaarden:
2.1. Om aan de promotie 'Beleef Adobe met Logitech' deel te nemen, moet de deelnemer zich eerst online hebben geregistreerd op creative.logitech.com ten laatste om middernacht op 31/12/2023. Raadpleeg de website voor verdere algemene voorwaarden inzake het aanmeldingsproces.
2.2. Tijdens het online registratieproces moet een kopie van de factuur van de wederverkoper worden geüpload en de deelnemer moet het gekozen product voor de promotie 'Beleef Adobe met Logitech' duidelijk markeren.

 

3. Verzending van de inwissellink

3.1. De code wordt pas verstuurd nadat alle vereiste informatie die nodig is om de aanmelding te verwerken volledig en naar waarheid door de deelnemer is verstrekt en wanneer alle benodigde documenten beschikbaar zijn.
3.2. De deelnemer ontvangt een e-mailbevestiging zodra alle gegevens volledig zijn ontvangen. Nadat alle gegevens zijn gecontroleerd, ontvangt de deelnemer een unieke link per e-mail, waarmee hij/zij een van de twee Adobe-abonnementen voor beperkte tijd kan activeren. De deelnemer heeft geen recht op het promotievoordeel als de documenten onvolledig, onleesbaar of anderszins gebrekkig of onjuist zijn. Alleen aankopen die zijn gedaan tussen 30/09/2020 en 15/12/2023 worden geaccepteerd waarbij de datum van de factuur bepaalt of u in aanmerking komt.
3.3. Er wordt geen inwissellink verstuurd als de deelnemer
a) geen in aanmerking komend promotieproduct heeft gekocht binnen de promotietermijn; en/of
b) de online registratie niet heeft afgerond; en/of
c) niet alle vereiste documenten heeft verstrekt voor de registratie; en/of
d) de aanvraag niet online heeft ingediend vóór 31/12/2023; en/of
e) de aankoopovereenkomst voor het promotieproduct heeft opgezegd; en/of
f) geen aankoopbewijs heeft ingediend; en/of
g) een aankoopbewijs heeft ingediend zonder datum van aankoop of zonder leesbare datum van aankoop; en/of
h) een aankoopbewijs heeft ingediend zonder aankoopprijs of leesbare aankoopprijs; en/of
i) een onjuist of ongeldig factuurnummer opgeeft; en/of
j) reeds aan de promotie heeft deelgenomen met hetzelfde e-mailadres.
3.4. Als de aanvraag van een deelnemer onjuist of onvolledig is, heeft de deelnemer de kans om de vereiste gegevens aan te leveren binnen zeven (7) dagen van de kennisgeving. Als de deelnemer nog steeds niet aan de algemene voorwaarden voldoet, worden de code en link niet verstuurd en wordt het verzoek geannuleerd. De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat hij/zij hier niet van op de hoogte is gebracht.

 

4. Tariefvoorwaarden voor het Adobe Creative Cloud Photography-abonnement / de Adobe Creative Cloud All Apps-extensie

Om te zorgen dat uw Adobe-abonnement aan het einde van de gratis proefperiode onder deze promotie niet vervalt, kan de deelnemer een geldige betaalmethode opgeven wanneer hij/zij zich voor een Adobe ID registreert. Als er een betaalmethode is opgegeven, wordt de overeenkomst automatisch nog een jaar verlengd nadat het voordeel is verlopen. U ontvangt van tevoren een kennisgeving van Adobe voordat er kosten in rekening worden gebracht.
Wanneer uw abonnement voor een jaar wordt verlengd, geldt de huidige aankoopprijs. De huidige aankoopprijs is te raadplegen op www.adobe.com een is een jaar geldig na de abonnementsverlenging. 
Met een Adobe-jaarabonnement wordt uw abonnement elk jaar automatisch verlengd, tenzij u het abonnement opzegt. Als u binnen 14 dagen na de verlenging annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht en ontvangt u een volledige terugbetaling.
Ga voor meer informatie naar: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Algemene voorwaarden

5.1. De inwissellink wordt alleen verstuurd als de deelnemer aan deze algemene voorwaarden voldoet. Door een aanvraag in te dienen, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Logitech behoudt zich het recht voor om de promotie 'Beleef Adobe met Logitech' op elk moment te annuleren of wijzigen.
5.2. Het ondernemen van juridische stappen is uitgesloten.
5.3. DDoor deze voorwaarden te accepteren, bevestigt de deelnemer dat hij/zij eigenaar is van het product en dat er geen aanspraken van derden zijn (bijv. eigendomsvoorbehoud) met betrekking tot de eigendom.
5.4. Logitech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, vertraagde, beschadigde of verkeerd verzonden aanvragen, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen. Logitech aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor technische fouten met de hardware, software, server, website of andere fouten en/of schade van welke aard dan ook die de deelname aan de promotie 'Beleef Adobe met Logitech' verhinderen.
5.5. Alle instructies met betrekking tot deze aanbieding op creative.logitech.com of a www.adobepartneroffer.com/go zijn een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden indien er geen andersluidende bepalingen in deze deelnamevoorwaarden zijn opgenomen.
5.6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ondoeltreffend zijn of indien er een rechtsvacuüm bestaat, hebben deze geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Logitech behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.
5.7. De voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van de verantwoordelijke rechtbanken in het land waar u het product heeft gekocht.
5.8. Deze aanbiedingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op de promotiewebsite en kunnen gratis per e-mail worden verkregen op het adres dat aan het einde van deze aanbiedingsvoorwaarden staat vermeld. Deze speciale aanbieding is waar nodig geregistreerd bij de relevante autoriteiten.

 

6. Contactgegevens

De speciale aanbieding wordt aangeboden door Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Duitsland.
De uitvoerende instantie is TechProtect GmbH.

Contact:
E-mail: contact@creative.logitech.com
Website: creative.logitech.com
Postadres voor de documenten:
"Experience Adobe with Logitech" Promotion, c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen
Dit adres is uitsluitend bedoeld voor het indienen van de promotieaanvragen en andere schriftelijke communicatie wordt niet geaccepteerd.