Vilkår og betingelser for deltakelse i kampanjen «Opplev Adobe med Logitech» i tidsrommet 30.09.2020 til 15.12.2023


Fra 30.09.2020 til og med 15.12.2023 tilbyr Logitech og Adobe en spesiell gave. Deltakerne kan enten få kostnadsfri bruk av Creative Cloud Photography plan-abonnementet (inkludert: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom og 20 GB skylagring) i 2 måneder eller Adobe Creative Cloud All Apps (inkludert f.eks. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) i 1 måned, under forutsetning av at den respektive deltakeren oppfyller følgende vilkår og betingelser.

 

Kvalifiserte produkter:

 

Land som deltar:

Østerrike, Belgia, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Spania, Sveits, Storbritannia, Den tsjekkiske republikk, Frankrike, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Ukraina, Romania

 

1. Betingelser for å delta

1.1 Alle sluttkunder som kjøper et kvalifisert produkt i et av landene som deltar i løpet av kampanjeperioden, kan delta i kampanjen «Opplev Adobe med Logitech». Ansatte og representanter for Logitech og Adobe, grossister, spesialforhandlere og deres ansatte, samt personer som har vært eller er involvert i gjennomføringen og/eller planleggingen av denne kampanjen, kan ikke benytte seg av tilbudet.
Denne kampanjen er kun beregnet for nyinnkjøpte produkter og ikke brukte produkter. Det er deltakerens ansvar å fremlegge bevis for dette.
1.2. Kampanjen «Opplev Adobe med Logitech» kan ikke kombineres med andre, lignende tilbud som kjøres av Logitech eller Adobe.
1.3 Kun ett produkt, enten Creative Cloud Photo-abonnement eller Creative Cloud All Apps, blir tildelt per deltakende produkt og per e-postadresse.
1.4. Programvaren kan ikke overføres, og verdien kan ikke utbetales i kontanter eller krediteres en konto.

 

2. Prosessen for å delta i kampanjen «Opplev Adobe med Logitech»

Følgende prosess skal gjelde for alle deltakere som oppfyller ovennevnte vilkår og betingelser:
2.1 For å kunne delta i «Opplev Adobe med Logitech» må deltakeren først ha registrert seg via nettet på creative.logitech.com, senest midnatt, 31.12.2023. Se nettsiden for ytterligere vilkår og betingelser for søknadsprosessen.
2.2 En kopi av forhandlerens faktura må lastes opp i løpet av registreringsprosessen via nettet, og deltakeren må tydelig angi hvilket kampanjeprodukt i «Opplev Adobe med Logitech» vedkommende er interessert i.

 

3. Utsendelse av innløsningskoblingen.

3.1 Innløsningskoblingen blir bare sendt dersom all nødvendig informasjon for å behandle søknaden har blitt ærlig og fullstendig oppgitt av deltakeren og nødvendige dokumenter er tilgjengelige.
3.2 Deltakeren vil motta en bekreftelse via e-post når alle data er fullstendig mottatt. Etter at alle dataene er kontrollert vil deltakeren motta en unik kobling vi a e-post, som vedkommende kan bruke til å få tilgang til ett av de to tidsbegrensede Adobe-abonnementene. Man har ingen rett på gaven dersom innsendte dokumenter er ufullstendige, uleselige eller på annen måte defekte eller ukorrekte. Kun kjøp foretatt mellom 30.09.2020 og til og med 15.12.2023 vil bli godkjent, og datoen på fakturaen er relevant for kvalifikasjon.
3.3 Det blir ikke sendt noen innløsningkobling dersom deltakeren
(a) ikke har kjøpt et kvalifisert kampanjeprodukt i løpet av kampanjeperioden, og/eller
(b) ikke registrerte seg via nettet, og/eller
(c) ikke har levert alle nødvendige dokumenter for registreringen, og/eller
d) ikke har sendt inn søknaden via nettet innen 31.12.2023, og/eller
e) avbrøt kjøpskontrakten for kampanjeproduktet, og/eller
f) ikke har sendt kjøpsbevis, og/eller
g) har sendt inn et kjøpsbevis som ikke viser en leselig kjøpsdato eller ingen kjøpsdato i det hele tatt, og/eller
h) har sendt inn et kjøpsbevis som ikke viser kjøpsprisen eller ikke viser en leselig kjøpspris, og eller
(i) oppgir et ukorrekt eller ugyldig fakturanummer, og/eller
(j) allerede har deltatt i kampanjen med samme e-postadresse.
3.4 Dersom en deltakers søknad er ukorrekt eller ufullstendig, har deltakeren anledning til å sende inn nødvendige data innen sju (7) dager etter å ha blitt informert om det. Dersom deltakeren fremdeles ikke oppfyller vilkår og betingelser, blir det ikke sendt ut noen innløsningskobling og søknaden blir avbrutt. Deltakeren er ansvarlig for å bevise at hun/han ikke har blitt informert om dette.

 

4. Tollbetingelser for Adobe Creative Cloud Photography plan-abonnement/Adobe Creative Cloud All Apps-utvidelse

For å unngå at Adobe-abonnementet ikke utløper på slutten av den kostnadsfrie perioden i henhold til denne kampanjen, kan deltakeren oppgi en gyldig betalingsmetode ved registrering av Adobe-ID-en. Dersom betalingsmetode blir oppgitt, fornyes kontrakten automatisk med ett år etter at tilbudet utløper. Du vil få et forhåndsvarsel fra Adobe før kontoen blir debitert.
Ved fornyelse av kontrakten med ett år vil prisen på kjøpstidspunktet bli anvendt. Prisen på kjøpstidspunktet vises på www.adobe.com og er gyldig i ett år etter at abonnementet er fornyet.
Med et årlig Adobe-abonnement blir abonnementet automatisk fornyet hvert år, med mindre du avbryter abonnementet. Hvis du avbryter innen 14 etter fornyelsen, vil du ikke bli belastet, og du vil bli refundert fullt ut. Du finner mer informasjon på https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Generelle betingelser

5.1 Innløsningskoblingen blir bare sendt dersom deltakeren oppfyller disse vilkår og betingelser. Ved å sende en søknad godtar deltakeren disse vilkår og betingelser. Logitech reserverer seg retten til når som helst å avbryte eller endre kampanjen «Opplev med Logitech Adobe».
5.2 Reising av søksmål er unntatt.
5.3 Ved å godta disse betingelsene bekrefter deltakeren at vedkommende eier produktet og at det ikke er noen tredjepartskrav (for eksempel eiendomsforbehold) når det gjelder eierforholdet.
5.4. Logitech skal ikke på noen måte være ansvarlig for tapte, forsinkede, skadde eller feildirigerte apper, bortsett fra ved grov uaktsomhet eller forsettlige handlinger. Logitech påtar seg ikke på noen måte ansvar eller erstatningsansvar for tekniske feil når det gjelder maskinvare, programvare, server, nettside eller andre feil og/eller skader av noe slag som hindrer deltakeren i å delta i kampanjen «Opplev Adobe med Logitech».
5.5. Alle instruksjoner i forbindelse med dette tilbudet på creative.logitech.com eller på www.adobepartneroffer.com/go skal være en integrert del av disse vilkår og betingelser dersom det ikke er noe som taler i mot det i disse deltakerbetingelsene.
55.6. Dersom enkeltstående klausuler i disse deltakerbetingelsene er uvirksomme eller dersom de inneholder et juridisk smutthull, skal ikke disse ha innvirkning på gyldigheten til de andre klausulene. Logitech reserverer seg retten til når som helst å endre disse deltakerbetingelsene uten å varsle deltakerne.
5.7. Disse vilkår og betingelser er underlagt lovene og jurisdiksjonen til de ansvarlige domstolene i landet hvor du kjøpte produktet.
5.8. Kopier av disse tilbudsbetingelsene finnes på kampanjenettsiden og kan fås via e-post kostnadsfritt fra adressen oppgitt på slutten av disse betingelsene for spesialtilbudet. Der det er påkrevet, har dette spesialtilbudet blitt registrert hos relevante myndigheter.

 

6. Kontaktopplysninger

Kampanjeansvarlig for spesialtilbudet er Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 München, Tyskland.
Gjennomføringsbyrået er TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-post: contact@creative.logitech.com
Nettside: creative.logitech.com
Postadresse for dokumentene:
«Experience Adobe with Logitech» Promotion c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Adressen skal kun brukes til forespørsler om tilbudet. Andre skriftlige beskjeder vil ikke bli behandlet.